ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Στα 25 χρόνια λειτουργίας του γραφείου μου έχουν εκπονηθεί:

Για λογαριασμό ιδιωτών:

500 εκθέσεις γεωτρήσεων

5 υδρογεωλογικές μελέτες για κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού

8 μελέτες για επαναχρησιμοποίηση των υγρών επεξεργασμένων λυμάτων

18 περιβαλλοντικές μελέτες για τουρισμό

10 περιβαλλοντικές μελέτες για βιομηχανίες–βιοτεχνίες

25 περιβαλλοντικές μελέτες για γεωτρήσεις

15 μελέτες για την οριοθέτηση ρεμάτων

1 μελέτη για Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα

Επίσης το γραφείο μου ανέλαβε και υλοποίησε μέσω των επιστημόνων που διαθέτει και των εξωτικών συνεργατών του την εκπόνηση των μελετών:

1

Αδειοδότηση και μελέτη εφαρμογής για την δημιουργία ισόπεδου και ανισόπεδου κόμβου επί της Εθνικής Οδού (τοπογραφική, συγκοινωνιακή, υδραυλική, στατική, γεωλογική, και γεωτεχνική).

2

Αποστράγγιση παραλιακής βιομηχανικής έκτασης 500 στρεμμάτων (τοπογραφική, υδραυλική).

3

Γεωτεχνική έρευνα για την προσθήκη πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, του Δήμου Δελφών.

Παράλληλα ασχολούμαστε με τον προγραμματισμό τη μελέτη και τη χρηματοδότηση έργων όπως συγκοινωνιακά, υδραυλικά, γεωτεχνικά, έργα προστασίας  περιβάλλοντος κλπ.

Γνώμονας η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη ζημιών από φυσικές καταστροφές. 

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Πλατεία Ελευθερίας 2 Λαμία 35100
αριθμοσ τηλ/νου:
6944452503 - 2231030330